V neděli odpoledne 16. července 2017 se duše Evy Děpoltové ocitla před branami Ráje.
Klepat však na ně snad ani nemusela, neboť ji už očekávali na andělském kůru.

Poslední rozloučení s Evou Děpoltovou se uskutečnilo v pondělí 24. července 2017
v Národním divadle v Praze.

Zádušní mše byla sloužena ve čtvrtek 10. srpna 2017
v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově (Strahovský klášter).


Eva Děpoltová byla k poslednímu odpočinku uložena ve středu 4. října 2017
na Vyšehradském hřbitově, hrob NADACE ŽIVOT UMĚLCE.


č e s k y | e n g l i s h | d e u t s ch


Design by Lucie Goščíková © 2005 - 2017 Copyright & Fotoarchiv Lucie Goščíková